DISCLAIMER

Hoewel we bij het bouwen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist.
MultiMediaMarkers kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op de MultiMediaMarkers website.