Disclaimer

Hoewel we bij het bouwen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist. MultiMediaMarkers kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op de MultiMediaMarkers website.

Niets uit de tekst of vormgeving van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van MultiMediaMarkers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren misschien naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover MultiMediaMarkers geen controle heeft. MultiMediaMarkers draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Copyright MultiMediaMarkers 2017.
Alle rechten voorbehouden.

Webmaster: info@multimediamarkers.com